zabbix

Zabbix3.0からメールの暗号化方式にSTARTTLSとSSL/TLSが選択できるようになったようです。(参考:1 E-mail) というわ